elektrokolo

Součástí každého elektrokola je baterie a nabíječka.

Toto zavedené označení skrývá přesný pojem elektricky asistovaná jízdní kola. V Německu je můžeme najít pod pojmem "pedelec" a v anglofonních zemích zase "e-bike".

Elektrokola se řídí Směrnicí evropského společenství "O schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel" - 2002/24/EC. Ze schvalovacího procesu jsou vyňaty taková elektrokola, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů. Dopomoc elektromotoru může být aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu.

 V září 2009 začala ve všech zemích EU platit specifická norma, která dále zpřesňuje požadavky na elektrický obvod, elektrické kabely a spoje elektrokola, testování baterií, elektromagnetickou kompatibilitu, řízení výkonu, maximální rychlost, které je možné díky elektrickému motoru dosáhnout a na měření maximálního výkonu. Tato norma má označení ČSN EN 15194 a je též  známá pod zkratkou EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles).

Pokud elektrokolo splňuje omezení daná Směrnicí a plní požadavky zmíněné Normy, je z hlediska českého "Zákona o provozu na pozemních komunikacích" na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence. 

V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo, ale o malý skútr, na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy.