Prohlížíte si: TopKolo.cz / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodejce a kupující

Prodejcem a provozovatelem služby je společnost TOPKOLO s.r.o., IČ 03746143, vedená u krajského soudu v Ostravě pod spisovnou značkou C 60737.

Zákazníkem je fyzická, nebo právnická osoba, která s prodejcem uzavře kupní smlouvu.

Zboží je možno poptat / objednat následujícími způsoby:

  • osobní návštěvou showroomu topkolo.cz v Ostravě-Třebovicích, Servisní 1
  • vzdáleným přístupem prostřednictvím webových stránek, prostřednictvím emailu nebo telefonicky

V případě objednávky prostřednictvím www stránek se po odeslání odešle kopie objednávky na zadaný e-mail. Po obdržení objednávky prodejce zákazníka telefonicky kontaktuje, potvrdí objednávku a upřesní termín a podmínky dodání zboží.

Platební možnosti:

  • platba předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury
  • platba dobírkou při dopravě přepravní službou na adresu uvedenou zákazníkem

Přeprava a doručení zboží

Zboží je zákazníkovi doručeno na dobírku prostřednictvím spediční firmy. Zboží je expedováno v kartónovém přebalu (kola), nebo v papírové krabici (příslušenství), společně s prodejním dokladem (fakturou) a záručním listem. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku přepravců. Pokud je hodnota nakoupeného zboží vyšší než 20.000 Kč bez DPH, náklady na přepravné a balné hradí prodejce.

Pokud je zásilka doručená přepravcem viditelně poškozena, zákazník zboží nepřevezme a s dopravcem sepíše zápis o škodě (popis vad vedoucích k nepřevzetí zboží) a je povinen neprodleně kontaktovat prodejce. Nepřijme-li zákazník nepoškozenou objednanou zásilku a způsobí tím provozovateli škodu – marně vynaložené náklady na poštovné či dopravné a balné, bude tato vymáhána občanskoprávní cestou.

Právo na odstoupení od smlouvy

Kupující, který zakoupil zboží, má v souladu s Občanským zákoníkem a zákonem č. 367/2000 Sb. právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně (doporučeně poštou, nebo e-mailem na info@topkolo.cz) dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat (nikoli dobírkou) prodejci kompletní zboží v nepoškozeném původním obalu, bez známek užívání nebo viditelného opotřebení, společně s daňovým dokladem a záručním listem.

Po doručení a překontrolování bude nejpozději do 30 dnů zákazníkovi zaslána částka odpovídající rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodávající vynaložil v souvislosti s dodáním zboží, na jím udané číslo bankovního účtu, případně jinak na základě vzájemné dohody.

Záruční lhůta a reklamace

  • Záruční lhůta na zboží počíná běžet dnem převzetí zboží odběratelem a činí 24 měsíců od data prodeje. V Záručnímu listu, který je přiložen ke zboží jsou uvedeny závady, které je možné reklamovat a detailní podmínky pro uplatnění záruky.
  • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  • Pro uplatnění reklamace je třeba dopravit zboží na adresu prodejce, nebo na adresu záručního servisu. Pokud se na reklamovanou závadu vztahuje záruka, budou náklady vynaložené na přepravu v souvislosti s uplatněnou reklamací zákazníkovi nahrazeny.
  • Reklamační řád je k dispozici na této stránce.

Ochrana osobních dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci formuláře na www stránkách prodávajícího dává kupující souhlas se shromažďováním a archivováním těchto údajů. Při nakládání s osobními daty se Prodávající zavazuje řídit zákonem č.101/2000.

Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

Závěrečná ustanovení

Prodejce si vyhrazuje právo měnit text Obchodních podmínek. Změny provedené v textu Obchodních podmínek jsou platné a účinné prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly změny zveřejněny na www stránkách prodejce (www.topkolo.cz).

Vztahy mezi zákazníkem a prodejcem neupravené těmito Podmínkami se řídí Občanským zákoníkem, pro zákazníky s přiděleným IČ se vztahy řídí Obchodním zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016

Nahoru